Generelt

Hvordan lage bruker på abakus.no?

Vi har laget en guide som ligger her; hvordan lage bruker på abakus.no

Pakkeliste til Fadderperioden

Til Fadderperioden er det en del arrangementer som har tema, som det kan være smart å tenke på før du reiser hjemmefra.

- Piratkostyme (gjelder ikke 2-årig master)

- Hvitt laken uten stretch

- Outfit til Ops, jeg kom feil

- Hippieklær

- Bevegelige klær som tåler å bli våte

- Dress/Gallakjole

Kontaktinformasjon

Leder av Abakus:
Henriette Bjørheim, 915 86 737, henriette.bjorheim@abakus.no

Leder av Arrangementskomiteen til Abakus:
Håkon Hoelsæter, 479 55 802, hakon.hoelsaeter@abakus.no

Ansvarlig for kommunikasjon med faddere og fadderbarn:
Kaisa Øyre Larsen, 916 41 758, kaisa.larsen@abakus.no

Ansvarlig for kommunikasjon med faddere og fadderbarn:
Ingrid Talseth Singstad, 403 28 322, ingrid.singstad@abakus.no

Tips & triks på abakus.no

Få Abakus-arrangementer rett i kalenderen din

I studielivet skjer det mye rart, og da er det nyttig å ha kontroll på hva som skjer når!

Om du går inn på abakus.no/events på PC og blar helt nederst på siden, får du alternativene mellom tre mulige kalendere. Enten alle arrangementer, alle registreringstidspunkter (påmeldingstidspunkt) eller dine møter og favorittarrangementer.

De to første kan fort bli overvelmende, men den siste inkluderer alle arrangementer der du er påmeldt eller på venteliste, og de du manuelt har lagt til som favoritt (ved å trykke på stjernen ved siden av navnet til arrangementet på abakus.no).

Ved å trykke på lenkene kan du enten få kalenderene rett inn i Google Kalender eller hvilken som helst annen kalender som støtter iCalendar (så godt som alle).

Om Abakus

Hva er en linjeforening?

En linjeforening er en forening av og for studentene som går ett eller flere studier. I Trondheim finnes det derfor veldig mange forskjellige linjeforeninger - men du forholder deg hovedsakelig kun til den studieretningen din tilhører.

Hva består Abakus av?

Abakus består av omtrent 1000 studenter, fra Komtek og Data. Alle medlemmene i Abakus kalles abakuler.

Innad i disse har vi et Hovedstyre, 10 komitéer, 1 revy, 5 undergrupper og masse interessegrupper.

Under har vi lagt inn beskrivelser av hva alt dette er, og hvordan de bidrar i studiehverdagen din!


Hvis du ønsker å finne ut mer informasjon om linjeforeningen vår ligger det mye på abakus.no under Om Abakus. Merk at du må være logget inn med en bruker for å se alt, så det kan være greit å skaffe seg en bruker (hvordan lage bruker på abakus.no).

Hovedstyret

Hovedstyret er Abakus høyeste organ etter Generalforsamlingen og har ansvar for linjeforeningens daglige drift og styrer linjeforeningen i henhold statuttene og strategidokumentet.

I Hovedstyret sitter Abakus sin leder, nestleder og økonomiansvarlig, samt tre gruppeansvarlige som velges av Generalforsamlingen. Hver av de gruppeansvarlige har ansvar for en gruppe med komiteer. Hovedstyrets oppgaver innebærer å sette opp budsjetter, holde kontakten med hovedsamarbeidspartneren til Abakus, fordele penger i linjeforeningen, holde kontakt med fakultetet og instituttene og representere Abakus utad ved forskjellige anledninger.

De forskjellige rollene i Hovedstyret er:

  • Leder: Henriette Bjørheim
  • Nestleder: Maria Karlsen
  • Økonomiansvarlig: Kristoffer Wetterhus
  • Gruppeansvarlig Inter (ansvarlig for Bedkom og Fagkom): Mona Helness
  • Gruppeansvarlig Media (ansvarlig for PR, readme og Webkom): Elena Willmann
  • Gruppeansvarlig Sosial (ansvarlig for Arrkom, Koskom og LaBamba): Maria Hurtado Beisvåg

Les mer om Hovedstyret på abakus.no (krever innlogging)

Komitéer

En komité er en gjeng som gjør forskjellig type arbeid for å drifte linjeforeningen og arrangere faglige og sosiale arrangementer for medlemmene. Hver komite tar gjerne opp 7-8 medlemmer hvert år, og komitemedlemskap er en god sosial plattform, også for å bli kjent på tvers av trinn. Det lar deg i tillegg gjøre meningsfullt arbeid for andre, som bedrer studiehverdagen til Abakus' mange medlemmer

Hva gjør komitéene?

Arrkom
Arrkom er arrangementskomiteen til Abakus. Dette er komiteen som er ansvarlig for Abakus sine større sosiale arrangementer. Eksempler er Fadderperioden, Immatrikuleringsballet, Åreturen i januar og mye mer. I tillegg kommer det også andre mindre arrangementer som vi lager på vårt/andre komiteers initiativ.
Bedkom
Bedkom er bedriftskomiteen til Abakus og arbeider for å oppnå tettere kontakt mellom bedrifter og våre studenter. Dette gjør de blant annet ved å arrangere bedriftspresentasjoner, der bedrifter kommer til campus for å presentere seg selv. I presentasjonen forteller bedriftene om hvilke prosjekter de er involvert i og hvordan hverdagen fortoner seg i bedriften. Etter presentasjonen drar studentene og bedriften til et spisested i byen for å mingle. Minglingen gir en unik mulighet for studentene til å bli kjent med bedriften i uformelle omgivelser med god mat og drikke.
Bankkom
Bankkom har ansvaret for finans- og økonomistyring i Abakus. Det vil si å ha ansvar for alt av bokføringer, fakturering og administrering av nettbanken til linjeforeningen. Komiteen er en økonomisk sparringspartner for resten av Abakus, og jobber tett sammen med de økonomiansvarlige i de andre komiteene. Bankkom ble opprettet høsten 2021, og er derfor den nyeste komiteen i Abakus.
Fagkom
Fagkom er komiteen som arrangerer Abakus sine faglige arrangementer. Dette kan være å jobbe tett med bedrifter for å arrangere relevante kurs, der det vil være mingling og mat etterpå. Eller så kan det være eksamensforelesninger slik at Abakuler blir bedre forberedt til eksamen. Det kan også være mindre faglig relevante, men mer gøyale kurs, som vinsmaking-kurs, brattkort-kurs og lignende.
readme
readme er Abakus sitt eget magasin, og har siden 1999 gjort sitt ytterste for å gi studieslitne data- og komtekstudenter et artig avbrekk fra pensum. Tre ganger i semesteret kommer det en utgave på 28 fargesider i akkurat passe mange eksemplarer. Av innhold kan de by på artikler om Abakus-arrangement, faglig berikelse av ulik sort og ikke minst underholdning.
PR
PR-komiteen til Abakus er ansvarlig for å presentere Abakus på best mulig måte, både innad og utad. Dette innebærer å designe og lage alt fra promoteringsfilmer til plakater. De har hovedansvaret for å utvikle og vedlikeholde Abakus’ grafiske profil, og ansvar for linjeforeningens sosiale medier der de poster bilder og videoer fra alt det morsomme Abakus holder på med. I tillegg er de tilstede på de fleste arrangementer der de tar bilder og filmer, har ansvar for merch og designer logoer, pins og daljer (medaljer).
Webkom
Webkom er komiteen som har det tekniske ansvaret for Abakus. Det er Webkom som har laget abakus.no, abanav.abakus.no og mye mer som er helt kritisk for at Abakus skal gå rundt.
Koskom
Koskom er Kontor- og Sosialkomiteen til Abakus og er ansvarlig for å drifte kontoret og arrangere morsomme lavterskelsarrangementer. Dette inkluderer for eksempel vors på kontoret, quiz på pub, vennespleising, perledag, kanonballturneringer, grillinger og mange andre kreative og morsomme arrangementer i løpet av året. På kontoret kan du kjøpe diverse mat, snacks og brus, og Koskom sørger dessuten for at det alltid er gratis kaffe og te tilgjengelig. I tillegg er kontoret alle abakulers favorittplass for å møtes til lunsj eller bare ta en liten pause med hyggelige medstudenter!
LaBamba
LaBamba er komiteen som drifter Abakus sin helt egne kjeller. Kjelleren vår skal være et samlingspunkt for alle i Abakus. LaBamba skaper et lokale hvor alle er velkomne, uansett klassetrinn. De kan også tilby svært studentvennlige priser (innkjøpspris) og stigende temperatur utover kvelden
backup
backup består av personer som har engasjert seg i verv både i og utenfor Abakus, og som ønsker å fortsette å gjøre en innsats for linjeforeningen og være aktiv i Abakus. De jobber med prosjekter som ikke nødvendigvis passer direkte inn under de andre komitéene og som gjerne strekker seg over lengre tid. Alle medlemmer i backup står fritt til å starte nye prosjekter. Eksempler på eksisterende prosjekter er Interessegrupper, Masterfadderperioden, podcast, Kickstart, HÆLGA, buddyordningen, baksida, ledertrening

Bidrag i Fadderperioden

Alle komiteene i Abakus bidrar med hvert sitt til Abakus sin Fadderperiode. Alt er ikke like synlig, men alt er likevel veldig viktig for at Fadderperioden blir såpass bra gjennomført. Her er en oversikt over hva de forskjellige komiteene bidrar med i Fadderperioden:

Arrkom
Arrkom har hovedansvaret for hele Fadderperioden. Det innebærer å planlegge og avholde nesten alle arrangementene, organisere faddere og faddergrupper, koordinere bidrag fra andre komiteer, sørge for god kommunikasjon med faddere og fadderbarn, og mye mye mer. Dersom man lurer på noe relatert til Fadderperiode og oppstart er det Arrkom man kontakter. Se kontaktinformasjon
Bedkom
Torsdag etter Teknostart vil mange av dere oppleve deres første bedriftspresentasjon. Dette er det Bedkom som arrangerer, i samarbeid med Abakus sin samarbeidspartner, Netcompany
Bankkom
Bankkom er ansvarlig for at det økonomiske maskineriet opprettholdes underveis i Fadderperioden. Det vil si å blant annet passe på at de som skal bli betalt blir betalt, og at det er nok penger på kontoene til de komiteene som bruker bankkort til utgifter i Fadderperioden.
Fagkom
Tirsdag, etter deres aller første dag med Teknostart, vil Fagkom avholde et kurs, kalt Ny-I-Trondheim. Dette er et herlig kurs for alle dere nye (og gamle) studenter. Det vil gi en god innføring i hvordan det er å være student, med mange tips og triks å ta med seg videre
readme
I goodiebagen dere får etter infomøtet med instituttet deres vil det ligge et par magasiner. Det ene er Uformatert, en guide til Abakus og studentlivet. Det andre er en utgave readme. Begge disse er skrevet, designet, redigert og utgitt av readme.
PR
Mange vil nok først og fremst gjenkjenne hvem som er faddere ved å se at de har på seg en egen fadder-t-skjorte. Denne er det PR som har designet og fått laget. I tillegg til dette har de laget alle headere til arrangementer på abakus.no, grafiske kalendere, o.l.
Webkom
Webkom er gjengen som har lagt ned det herlige arbeidet med å utvikle og publisere nettsiden du nå leser på. I tillegg har de skrevet relevante guider for å lage bruker på abakus.no, og generelt driftet nettsiden slik at den er klar for dere nye studenter.
Koskom
Etter bedriftspresentasjonen første torsdag i Fadderperioden, vil det bli arrangert en morsom Quizkveld på Den Gode Nabo og Kieglekroa. Dette er det Koskom som arrangerer. I tillegg drifter Koskom Abakus sitt eget kontor, der dere kan ta pauser eller kjøpe snacks og mat mens dere er på Teknostart. Koskom vil også arrangere et par Vors på Kontoret underveis i Fadderperioden.
LaBamba
Underveis i Fadderperioden vil det bli arrangert en del vors på Abakus sin helt egne kjeller. Det er det gjengen i LaBamba som er ansvarlige for å drifte utestedet, ved å tilby lave priser og rå stemning
backup
backup er ansvarlig for å arrangere Masterfadderperioden - fadderopplegg for nye studenter på de to-årige masterprogrammene til Komtek og Data. Enkelte dager har vi felles opplegg med Fadderperioden. Faddere består her av abakuler fra 3., 4. og 5. trinn.

Les mer om komitéene på abakus.no (krever innlogging). Siden lenker til Arrangementskomitéen, se i sidemenyen for å finne resten av komitéene

Revy

Abakus har en helt egen revy kalt *trommevirvel* Abakusrevyen. Abakusrevyen er et sosialt tilbud der du er med å skape et show bestående av flere sketsjer, sangnumre og dansenumre, og er et samarbeid mellom over 100 mennesker! I revyen kan du møte mange hyggelige mennesker, på tvers av linje og klassetrinn, og med ulike interesser! De vil vise fram en av de mange sketsjene deres på Immatrikuleringsballet.

Les mer om revyen på abakus.no

Undergrupper

Undergrupper er grupper som får kontinuerlig økonomisk støtte til å drive med forskjellige aktiviteter. Abakus har for eksempel et fotball-lag, kalt Datakameratene, et kvinnelag og et herrelag. En annen undergruppe i Abakus er Ababand, som er Abakus sitt eget band. De spiller blant annet på Immatrikuleringsball, Julebord og Vaargalla. Det finnes også en undergruppe ved navn AbelLan som arrangerer LAN et par ganger i året for Abakuler. Dette er et par eksempler, og det er med andre ord mye å finne på gjennom undergrupper.

Les mer om undergrupper på abakus.no

Interessegrupper

En interessegruppe er en gjeng abakuler som møtes for å snakke om eller dyrke en interesse. Alt fra sportslag, brettspillklubber eller turgrupper kan være interessegrupper. Slike grupper får økonomisk støtte fra Abakus til å drive med interessen sin. Det er også mulig å opprette en egen interessegruppe. Interessegrupper er åpne for alle, og ikke bindende i det hele tatt, så man kan bli med på det man vil, når man vil. Eksempler er FormelAba, som ser på Formel 1, Abahæng, som drar på maccern når de er hæng og dunker chili cheese, og Turgruppa, som arrangerer turer i skog og fjell.

Finn alle interessegruppene på abakus.no (krever innlogging)
NB: Interessegruppene pleier å kommunisere via Facebook - dette står det informasjon om inne på siden til den enkelte interessegruppen. Om du skal finne dem på Facebook skal alle gruppene innholde "Abakus interessegruppe" i navnet for å være lettere å søke etter.

Les mer om interessegrupper på abakus.no

Lurer du på noe mer? Send en mail til Webkom på webkom@abakus.no, så hjelper vi deg finne svaret - og legger det ut her så andre også kan finne det.